Nákladné vozidlo dvojpodlažné 6,6 t, prívesný vozík 2,2 t